Usein kysytyt kysymykset

ROLTRADEN MAAHANTUOMAT TAKKAVALMISTAJAT

Roltrade on yli 30 vuoden ajan tuonut maahan kansainvälisen designin huipputuotteita suomalaiseen sisustamiseen. Roltrade maahantuo Rais, Morsö, Bodart & Gonay ja Ignora takkoja, jotka ovat suosittuja ja huipputuotteita niin kotimaissaan kuin kansainvälisestikin. Rais, Morsö ja Ignora tuodaan maahan Tanskasta sekä Bodart & Gonay Belgiasta.

 

MIKÄ ON AIR INFLOW?

Monissa Roltraden takoissa on mahdollisuus liittää ulkopuolinen ilmansyöttö suoraan tulipesään‐ ns. Air inflow ‐liitännällä. Yleensä tällaista liitäntää ei tarvitse tehdä, mutta jos takka sijoitetaan huoneistoon tai tilaan, jossa jostain syystä on liian vähän raitisilmaa palamisprosessia varten, on hyvä että palaamiseen tarvittava ilma johdetaan takkaan suoraan ulkoa omaa kanavaa pitkin. Tällaisia alipainetilanteita voi syntyä esim. koneellisen ilmastoinnin aiheuttamana tai jos takka sijoitetaan keittiötilaan ison liesituulettimen läheisyyteen.

 

MIKÄ ON CLEVER AIR?

RAIS on kehittänyt teknologian, joka säätää tulisijaan tulevaa ilmaa. Sen ansiosta tulisijaan saadaan automaattisesti oikea määrä ilmaa ja säästetään polttopuita sekä ympäristöä. Kun RAIS-tulisija on varustettu CleverAir-teknologialla, sitä on todella helppo ja miellyttävä käyttää. CleverAir- teknologia perustuu bi-metallin laajenemiseen lämpötilan mukaan, jonka ansiosta tulipesään virtaa aina oikea määrä ilmaa, ja käyttäjä voi keskittyä muihin asioihin. Optimaalisen ilmankierron ansiosta tulisija toimii aina puhtaasti ja tehokkaasti. Clever Air ominaisuutta ei ole saatavissa kaikkiin takkamalleihin.

 

MIKSI VALITA KIERTOILMATAKKA?

Osassa kiertoilmatakoista voi halutessa tehostaa lämminilmankiertoa sähköisen kiertoilmatehostimen avulla. Lämpimän kiertoilman voi hyödyntää niin, että se ohjataan omia kanavia pitkin esim. eri huoneisiin. Tänä päivänä on olemassa myös
kokonaisvaltaisia talon lämmitysratkaisuja, joissa kiertoilma korvaa tavallisen lämmityksen termostaatin avulla, kun takkaa käytetään.

 

MINKÄLAISIIN KOHTEISIIN TAKKA VOIDAAN LAITTAA?

Valmiin kevyttakan voi asentaa melkein mihin tahansa asuinkohteeseen, rivi‐ tai omakotitaloon, vapaa‐ajan asuntoon ja myös kerrostalon ylimpään kerrokseen. Uudiskohde tarvitsee luonnollisesti rakennusluvan, mikäli kohteeseen on määritelty takka, ei tälle tarvitse hankkia erillistä lupaa. Jos asunnossa on jo savupiippu, Roltraden takka voidaan useimmiten liittää myös siihen yhdysputken avulla. Huom! Muistathan ilmoittaa uudesta tulisijasta paikalliselle nuohoojalle, joka voi neuvoa tulisijoja koskevissa asioissa ja hoitaa vuosittaiset nuohoukset.

 

MITEN TAKKA ASENNETAAN?

Tulisija asennetaan vallitsevien viranomaismääräysten sekä omien asennus- ja  käyttöohjeiden mukaisesti moduulisavupiippuun tai muurattuun hormiin, jonka jälkeen takasta tulee käyttövalmis. Varmista, että lattia kestää tulisijan ja hormin painon. Sijoita tulisijan eteen kipinäsuoja lattialle, mikäli lattia on palavaa ainetta. Takan ja piipun ohjeistuksesta ilmenee asennusetäisyys palavaan materiaalin. Lisätietoa asennusetäisyyksistä ja turvaetäisyyksistä on kerrottu takkaesitteissä sekä takkojen että hormien käyttöohjeissa. Uudiskohde vaatii rakennusluvan. Jälkiasennus voi vaatia toimenpideluvan, mikä selviää paikalliselta rakennusviranomaiselta. Rakennuspiirustuksista on apua takkaa ja asennusta suunniteltaessa.

 

MINKÄ KOKOISEN TAKAN VALITSEN JA KUINKA SUUREN TILAN SE LÄMMITTÄÄ?

Liian iso takka voi olla yhtä suuri ongelma kuin liian pieni. Jos hankitaan liian pieni takka voi olla, että lämmitysteho ei riitä. Liian suuri takka suhteessa huoneen kokoon aikaansaa sen, että joudutaan supistamaan takan ilmanottoa, jotta huone ei lämpenisi liikaa. Tämä vuorostaan aiheuttaa sen, että palaminen on epäpuhdasta ja nokea syntyy takan lasiin ja hormiin. Katso takkaesitteestä, minkä kokoiseen huonetilaan takka sopii! Takan kapasiteetti ilmaistaan kilowatteina kW. Alue, johon takka soveltuu ilmaistaan kuutiometreissä m3. Kuutiometrit saadaan kun kerrotaan huoneen kokonaisneliömetrit m2 (pituus x leveys) huonetilan korkeudella.

 

MINKÄLAISTA SAVUPIIPPUA SUOSITELLAAN?

Roltraden takat voi liittää monenlaisiin hormiratkaisuihin mm.: moduulisavupiippuihin, elementtihormeihin, harkkohormeihin ja tiilihormeihin. Roltraden kautta saat takkaan sopivan hormin, joka on CE ‐merkitty ja testattu vallitsevien vaatimusten mukaisesti. Piippuvalintaan vaikuttavat useat seikat. Takan paikka, piipun ja hormin paino, ulkonäkö ja laatu tai vaikka hinta. Roltraden valitsema moduulipiippu sopii takkoihin ja se on helppo asentaa – jopa itse mukana tulevien ohjeiden pohjalta. Piipun mukana ovat kaikki yhdessä määritellyt lisävarusteet. Näin säästyy aikaa muuhun rakentamiseen. Siinä missä moduulisavupiippu antaa joustavuutta asennukseen, on elementtihormi vuorostaan edullinen ratkaisu.

Jotta piippu asennettaisiin asianmukaisesti, suosittelemme että hormiasennuksessa käytetään ammattiasentajaa. Savupiippupaketti sisältää kaikki tarvitsemasi osat takan päältä aina sadehattuun asti. Roltraden toimittamaan piippuun kuuluu siis kaikki eriste‐ ja katemateriaalit, joita hyvään savupiippuun tarvitaan. Moduulisavupiippua saa myös maalattuna. Uutta piippuratkaisuissa on mm. se että, takan palamiseen tarvittava korvausilma otetaan ulkoa niin että raitis‐ilma virtaa huonetilaan / takkaan hormin kautta. Raitisilmalle on hormissa oma kanavansa ja ilma tulevat näin ollen takkaan esilämmitettynä. Tämä järjestelmä sopii mainiosti esim. huonetilaan, jossa on alipainetta. Useat kevyttakat voidaan liittää hormiin vaihtoehtoisesti takan takaa tai päältä. Kohteen leikkauskuvasta on aina apua piippua tilattaessa.

 

HORMIN VETO

Hormi vetää hyvin silloin, kun piipun sisä‐ ja ulkolämpötilan välillä on suuri ero, sää on hyvä ja hormin pituus on oikea. Huono veto aiheutuu mm. seuraavista syistä: piippu on huonosti eristetty, ulkona on kuuma sää, ilma on tyyni, talon piippu on katveessa tai suurten metsäpuiden ympäröimänä, piippu vuotaa. Vetoon voi myös vaikuttaa asentamalla hormi aina nousujohteisesti. Jos huonetilassa on alipainetta (esim. liesituuletin on päällä, talo on tiivis tai koneellinen ilmastointi on päällä), vaikuttaa tämä takan toimintaan ja samalla myös hormin vetoon. Noki haittaa hormin toimintaa, joten muista nuohota hormi säännöllisin väliajoin. Tarkista myös, että hormi on tiivis ja hyväkuntoinen. Liitoksistaan vuotava hormi voi olla myös turvallisuusriski. Nokipalon syttyessä sulje kaikki mahdolliset ilmansyötöt takkaan ja kutsu palokunta paikalle. Älä koskaan käytä sammuttamiseen vettä. Tarkistuta hormi jälkikäteen nuohoojalla.

 

MITÄ TAKASSA VOI POLTTAA?

Kaikenlaisia puuhalkoja ja kaikenlaista puhdasta puuta. Eri puulajeilla on erilainen kosteuspitoisuus. Puita ei saisi polttaa tuoreena vaan, ne pitäisi kuivata ensin. Tuoreena puun kosteusprosentti on n. 50 %. Puun kosteusprosentin tulisi olla alle 20 % ennen sen käyttöä. Lisää ohjeita takan lämmitysohjeissa.

 

MIKSI TULI SAMMUU TAI TAKKA VETÄÄ HUONOSTI?

Joskus takan tuli sammuu tai takka vetää huonosti. Tarkista seuraavat seikat: saako tulipesä tarpeeksi ilmaa toimiakseen? Sammuta takan läheisyydestä mahdolliset tuulettimet, jotka aiheuttavat huoneeseen alipainetta. Onko savupiippu riittävän pitkä hyvän vedon aikaansaamiseksi? Katso takan käyttöohjeista suosituspituus ja hormin halkaisijan suositusmitta. Jos takassa on jatkuva veto‐ongelma, voit kysyä neuvoa esim. nuohoojalta, joka voi auttaa asiassa eteenpäin. Uudiskohteissa, joissa tiedetään, että palamisilman saanti takkaan voi olla hankalaa, asennetaan monesti sähkövaraus savuimuria varten. Sähköinen savuimuri asennetaan esim. kohteisiin, joissa hormin pituus jää hieman lyhyeksi.

 

MITEN SAAN TAKAN JÄLKIKÄTEEN?

Roltraden sertifioitu, ympäristö‐ ja CE‐merkitty kevyttakka sopii moniin uudiskohteisiin mutta myös korjauskohteisiin tai jälkiasennukseen. Kevyttakka on nimensä mukaisesti kevyt, eikä lattiarakenteita tarvitse vahvistaa. Takka ja moduulisavupiippu ovat mainio yhdistelmä korjausrakentamisessa. Mikäli kohteeseen tulee asentaa hormi jälkikäteen, on varmistettava, että välipohjassa tai vesikatossa ei ole estettä piipun läpiviennille. Jos asennat uuden takan olemassa olevaan hormiin, pyydä että ammattilainen tai nuohooja tarkistaa hormin kunnon ennen asennusta. Monet ovat huomanneet, että avotakka kaikessa ihanuudessaan ei olekaan mikään lämmittävä vaihtoehto. Asentamalla takkasydämen avotakan aukkoon, saa takasta lämmittävän, eikä tämä vaadi edes toimenpidelupaa. Uudiskohde vaatii rakennusluvan. Jälkiasennus voi vaatia toimenpideluvan, joka selviää paikalliselta rakennusviranomaiselta.

 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Osana fotosynteesiä puu varastoi kasvaessaan suuren määrän hiilidioksidia. Saman määrän hiilidioksidia puu luovuttaa takaisin ilmastoon kun se kaadetaan ja poltetaan. Jos palaminen on tehokasta, säätyy hiilidioksidimäärä alaspäin. Voimme siis sanoa, että puu on hiilidioksidi‐neutraali raaka‐aine ja tällöin vihreä energiamuoto. Puu on myös uusiutuva raaka‐aine toisin kuin öljy, hiili tai kaasu. Kaadetut puut korvataan istuttamalla uusia. Näin neutraali hiilidioksidikierto voidaan ylläpitää sukupolvesta toiseen. Roltraden edustamissa takoissa sovelletaan nykyaikaista puhdas palo – järjestelmää. Järjestelmä mahdollistaa perinteisiä takkoja ympäristöystävällisemmän käytön. Kuuma paloilma kiertää lasin sisäpinnalla eikä lasi nokeennu. Palotilan yläpäähän johdetaan lisäilmaa, joka toimii katalysaattorin tavoin ja poistaa kaikki ylimääräiset hiukkaset. Hiukkaspäästölukemat ovat siis olemattomat.

 

KOTITALOUSVÄHENNYS

Kyllä, kotitalousvähennystä voi hyödyntää takan hankinnassa!

 

KEHEN VOIN OLLA YHTEYDESSÄ EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA?

Roltrade on vuonna 1986 perustettu julkisten tilojen kalustamiseen erikoistunut yritys. Roltrade toimii sekä maahantuojana että asiakasta palvelevana tukkukauppana. Osa tuotevalikoimasta myydään valtakunnallisesti jälleenmyyntiverkoston kautta.

 

VOITTE OLLA MEIHIN YHTEYDESSÄ SUORAAN ALLA NÄKYVIEN YHTEYSTIETOJEN KAUTTA:

Itälahdenkatu 15-17, 2. krs

00210 Helsinki

Puh. 010-322 0500

takkaverkkokauppa@roltrade.com

www.roltrade.com

 

TEKNINEN TUKI

kauppa@roltrade.com

Puh. 010-322 0500